Advisering voor schoolleiders & kartrekkers

Samen naar beter onderwijs

Formatief handelen verder inbedden in de organisatie en schoolcultuur kan best een uitdaging zijn. Toetsrevolutie kan u hierbij adviseren. Zo kunnen we de school ondersteunen met het inzichtelijk maken van welke (vervolg)stappen er nodig zijn om het ontwikkelingsdoel daadwerkelijk te bereiken, hoe de visie van de school en de activiteiten die er plaatsvinden logisch aan elkaar verbonden kunnen worden, welke rol de schoolleider hierin heeft en hoe hij/zij die optimaal kan benutten. De principes van formatief handelen in de klas worden zo ook gehanteerd bij het verder uitrollen en inbedden van formatief handelen in de schoolorganisatie. Daarnaast zijn er de nodige valkuilen in het implementatieproces waar wij u voor kunnen hoeden. Wij denken graag met u mee, kijken naar de context en achtergrond van uw school en geven advies in wat u verder mogelijk te doen staat.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw school? Neem dan contact op.