Traject ‘Kansrijk determinatiebeleid in het voortgezet onderwijs’

Het onderwerp kansengelijkheid staat de laatste jaren volop in de schijnwerper. Het ongelijke verloop van schoolloopbanen vraag om concrete acties. Het determinatieproces is één van de gebieden waar winst te behalen valt. Zeker in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs is het belangrijk om leerlingen in het juiste spoor te krijgen. Onderzoek laat echter zien dat scholen en docententeams worstelen met het neerzetten van een goed determinatieproces. Hoe zorg je voor eerlijke werkwijze, een die zich uitstrekt van toetsing en beoordeling gedurende het schooljaar tot besluitvorming tijdens de overgangsvergadering?

Toetsrevolutie heeft een traject ontwikkeld wat hiervoor de antwoorden biedt.

Vijf thema’s

Een determinatieproces moet naast kansrijk vooral eerlijk, acceptabel en transparant zijn. Hoe richt
je dat in? Waar zitten de kritische punten, waar valt snel winst te behalen en wat is wenselijk voor de
lange termijn? Binnen het traject onderzoeken we samen het huidige proces aan de hand van vijf
thema’s:

 1. Kalibratie – Waarover willen we straks een zorgvuldige beslissing nemen en hoe ziet dat uit?
 2. Dataverzameling – Welke informatie hebben we daarvoor nodig en welke manieren gebruiken
  we om die informatie te verzamelen?
 3. Interpretatie – Op welke wijze gaan we betekenis geven aan de verzamelde informatie?
 4. Besluitvorming – Hoe komen we tot een teambesluit over het diploma-programma dat een
  leerling zal gaan volgen?
 5. Opvolging – Hoe nemen we als team verantwoordelijkheid voor het waarmaken van de
  genomen beslissing?

 

Een aanpak op maat

Naast aandacht voor theoretische inzichten rondom toetsing, beoordeling en determinatie gaan we
vooral ook praktisch aan de slag. We onderzoeken de huidige werkwijze binnen de school en welke
impact die heeft op leerlingen. Samen analyseren we het programma van toetsing en de kaders die
de school hierbij hanteert. Ook is er aandacht voor het trainen van docententeams om de kwaliteit
van interactie tussen docenten tijdens de determinatievergadering te versterken.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem contact op met arjen@formative-action.com